Professor of cultural Integration of Muslim Immigrants in EU - Card. Stefan Wyszynski University in Warsaw.
Adresse mail
j.balicki@uksw.edu.pl
Université et pays de rattachement
Card. Stefan Wyszynski University in Warsaw - Poland
Fonction actuelle
 • Head of the Inter-Institutes Migration Research Unit
 • Head of the Public Politics Unit
 • Member of the Committee for Migration Studies of Polish Academy of Sciences; member of the Government Population Council.
Titres académiques
 • Dr hab.
 • Professor of the Card. Stefan Wyszynski University in Warsaw
Domaines d’enseignement
 • Social Demography
 • International population policy in culturally and socially differential world
 • Immigration and asylum policy in EU
 • Cultural Integration of Muslim Immigrants in EU
Domaine de recherche
 • Cultural Integration of Muslim Immigrants in EU
Thématique de recherche
 • Mosques in the Secular Europe – contribution or challenge for the integration of immigrants from Muslim countries?
 • Secularization of Europe – opportunity or challenge for the integration of immigrants from Muslim countries? The case of the United Kingdom
Publications / contributions
 •  J. Balicki, W.Necel (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.
 • J. Balicki, Przesłanki demograficzne islamofobii w Zachodniej Europie. Analiza krytyczna, « Roczniki Nauk Społecznych », KUL, t. 6, nr 3, 2014, s. 11-30.
 • J. Balicki, Rodziny w zderzeniu kultur, w: A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, Wyd. KUL, Lublin 2014, s.171-187.
 • J.Balicki, Chamarczuk M. (red.), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013
 • J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
 • J. Balicki. Religia i wolność religijna. Perspektywa islamska, w: P.Burgoński (red.), Kościół-islam – świeckie państwo w Europie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s.138-166.
 • J.Balicki, A.Wells, The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011.
 • J. Balicki, Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
 • J.Balicki, Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008;
 • J.Balicki (ed.) Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, IP UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007
 • J. Balicki, A.Wells, Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End f London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford, UK, 2006.
 • J.Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa (Immigration and asylum policy), Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2006;